TEHNIKE UNAPREĐENJA MOTIVACIJE ZAPOSLENIH



Zadovoljstvo poslom, zaokupljenost poslom i odanost preduzeću predstavljaju neke od najznačajnijih stavova prema radu koji direktno utiču na motivaciju radnika, a time posredno i rezultate rada i uspeh svakog biznisa.


Jedna od savremenih metoda povećanja motivacije zaposlenih čije rezultate je moguće direktno meriti u rezultatima (performansama) preduzeća, a koja se i dalje slabo primenjuje od strane preduzetnika bazira se na aktivnom uključivanju zaposlenih u postavljanju ciljeva biznisa. Tri su osnovna koraka ove metode: učestvovanje zaposlenih u postavljanju ciljeva, definisanje specifičnih i jasnih ciljeva i davanje povratnih informacija o ostvarivanju postavljenih ciljeva.


• Zaposleni će biti posvećeni cilju kada je cilj postavljen javno i kada su oni učestvovali u njegovom postavljanju. Što su ciljevi složeniji to je njihovo prihvatanje teže, ali tada njihova uloga koju su imali u procesu definisanja ciljeva postaje snažan motivacioni mehanizam, povećava se prihvatanje ciljeva, kao i samoefikasnost i samopouzdanje.

• Generalizovani ciljevi tipa „daj sve od sebe“ ili „uradi to najbolje što možeš“ izazivaju zabunu i ne usmeravaju zaposlene na konkretne rezultate. Nasuprot tome precizno postavljeni ciljevi koji jasno ukazju na to ko, šta, kako, zašto, kada i sl. pokreću unutrašnje stimulanse zaposlenih, vode njihovo ponašanje i izazivaju osećaj da su dorasli zadatku koji treba da obave. Dugogodišnja praksa je potvrdila opravdanost tvrdnje da teško ostvarivi ali dostižni ciljevi motivišu ljude.

• Povratna informacija je sastavni element procesa motivacije zaposlenih i jedan od značajnih mehanizama stimulisnja zaposlenih na ostvarivanje postavljenih ciljeva. Neophodno je ljude informisati o ostvarenim rezultatima, pohvaliti ih za dobro obavljen posao ali i ukazati na neophodne korekcije.

Pored navedenih postoje još brojne metode motivisanja zaposlenih koje su bazirane na nematerijalnim motivatorima koji treba da doprinesu unapređenju međuljudskih odnosa i izgradnji odnosa zaposlenih prema organizaciji što za krajnji cilj ima povećanje performansi preduzeća i njegovoj uspešnosti. U nastavku navodimo još neke od metoda koje su našle svoju široku primenu u praksi.

• Priznanja / Pažnja. Vaše priznanje je zahvalnost za uspešno obavljen posao. Verovatno većina menadžera ne daje dovoljno priznanja. Ako se ovo odnosi na vas, potrebno je da promenite navike i više pažnje posvetite individualnim i grupnim rezultatima rada zaposlenih.

• Aplauz kao oblik priznanja. Da, i to veoma specifičan oblik. Aplaudirajte svojim ljudima za određene rezultate. Gde? Kada? Odgovor je gde god i kad god. Na sastancima, tokom ručka, u kancelariji, na kraju smene, ili kad god je moguće u toku rada.

• Dodatna odgovornost. Sigurno postoje zaposleni u vašem preduzeću koji su u procesu razvoja karijere čiju spremnost možete testirati postepenim povećanjem stepena odgovornosti. Vaš posao kao menadžera je da identifikujete ko su ti pojedinci i definišete plan njihovog razvoja.

• Korišćenje plaketa ili trofeja je još jedan efikasan način da odate priznanje i zahvalnost svojim ljudima. Potstaknite svoje zaposlene na bolje rezultate time što ćete za posebna dostignuća uvesti jedinstvene nagrade. Ovaj metod se često uspešno koristi u obliku nagrada radnik mesec, radnik nedelje i sl.

• Jedan na jedan razgovori sa zaposlenima. Vaš jedini trošak je vreme. Ukoliko investirate svoje vreme za vaše radnike to će značiti da vam je stalo.

• Povratna informacija i naglasak na pozitivnim aspektima dobro urađenog posla uz podsticaj i ohrabrenje. Ova metoda istovremeno deluje kao prirodni stimulans za druge koji su dovoljno blizu da vide ili čuju šta se dešava.

• Pružite priliku zaposlenima da se dalje usavršavaju u poslu koji obavljaju kroz organizovanje bilo internih ili eksternih obuka i edukacija. Obuke imaju dvostruki pozitivan efekat na performanse vašeg biznisa, pre svega kroz povećanje motivacije zaposlenog ali i primenom novostečenih znanja i veština na radnom mestu.

• Jedna od osnovnih potreba čoveka je osećaj pripadnosti. Zato je važno izgraditi timski duh i timski odnos među zaposlenima. Ukoliko je vaš kolektiv mali napravite sliku tima i okačite je na vidnom mestu. Većina ljudi vole da fizički sebe vide kao deo grupe ili tima.

• Druženja sa zaposlenima. Planirajte zajedničke događaje i nikako ne propustite važne datume (godišnjica poslovanja, Nova godina i sl.). Okupljanja ovog tipa potstiču timski duh što na kraju pozitivno utiče na radno okruženje. Uvedite kalendar važnih događaja koje ćete obeležavati i planirati zajedno.

• Organizacija sportskih događaja. Sportski dani mogu biti organizovani interno samo za zaposlene vašeg preduzeća ili u saradnji sa važnim kompanijama klijentima ili dobavljačima. Ovakvim aktivnostima direktno unapređujete odnose među zaposlenima ali radite na izgradnji odnosa sa važnim klijentima / dobavljačima.

• Različita takmičenja. Tema takmičenja može da bude novo rešenje za već ustaljeni proces, inicijativa da se određene stvari unaprede, nagrada za kreativnost i sl.

Izvor: Preduzetnički servis