VAŠ BIZNIS NA INTERNETU


Pozicionirajte se što bolje na Internetu - rezultati neće izostati

Današnji preduzetnici veoma dobro znaju koliko je važno biti na pravom mestu u pravo vreme. Jedno od pravih mesta je i Internet kao globalni informacioni sistem ili jednostavno Svetska mreža. Prisustvom na Internetu preduzeća mogu da pronađu nove poslovne partnere, povoljnije dobavljače i nova tržišta i kupce za svoje proizvode ili usluge.

Internet omogućava stalnu vidljivost vašeg biznisa svima onima koji traže vaše proizvode i usluge. Najuobičajeniji način prisustva nekog preduzeća na Internetu je kroz zvaničan web sajt odnosno web prezentaciju. Sajt treba da ispuni informativnu ulogu, a pored toga može i da olakša i ubrza konkrente poslovne aktivnosti ili realizuje prodaju proizvoda/usluge.

Pored zvaničnog sajta, vaš biznis može obezbediti prisustvo na Internetu i kroz predstavljanje na drugim sajtovima, društvenim mrežama, web adresarima, forumima, blogovima...
Mnogi od tih kanala su besplatni, ali i podrazumevaju da im se posveti određeno vreme potrebno za postavljanje i ažuriranje sadržaja ili komunikaciju sa drugim posetiocima. Na primer, za automehaničara bi bilo dobro da bude aktivan na forumu posvećenom automobilskim temama. Ukoliko postane aktivan član tog foruma, koji se uključuje u diskusije i daje kvalitetne odgovore i savete, steći će dobru reputaciju, koja će ga pratiti sve do novih mušterija njegovog servisa.

Kao i kod drugih poslovnih aktivnosti , tako i kod prisustva na Internetu treba imati jasno postavljene ciljeve i zadatke, kao i razvijene načine za njihovu realizaciju. Potrudite se da komunicirate na jedinstven, prepoznatljiv i razumljiv način, koji će istinski zainteresovati one kojima se obraćate. To je najbolji put da vaš biznis bude dobro pozicioniran na Internetu.
Izvor: Business Up