Finansiranje na nivou primaoca franšize

 

Planiranje potrebnih finansijskih sredstava za otvaranje franšizing poslovnice vrši davalac franšizinga. On razmatra finansijsku sposobnost primaoca franšizinga u toku selekcije kandidata za ulaz u sistem. Primaoci moraju imati dovoljno sredstava i mogućnosti dobijanja kredita da pokriju strukturu investiranja:


Obim ukupne investicije u franšizing poslovnice zavisi od kategorija franšizinga. Za sada najveće investicije su potrebne za franšizing hotela, a najniže u franšizingu komunalnih usluga (npr. servisi za suvo čišćenje tekstila).