Prednosti i nedostaci kod primalaca franšize


Franšizni odnos se ne bi razvio da primalac franšize nije uvideo prednosti poslovanja po proverenom poslovnom receptu i pod poznatim imenom davaoca franšize. Brojne su prednosti za primaoca franšize, a najznačajnije su:

 
 • nedostatak znanja i iskustva moguće je nadoknaditi obukom;
 • korišćenje uspešnog i poznatog poslovnog imena i reputacije;
 • primaoc je nezavisan poslovni čovek;
 • grupne olakšice za nabavku
 • potrebno je manje inicijalnog kapitala za početak.

Brojni autori spominju i druge prednosti poslovanja u franšiznim sistemima za primaoca franšize, a one su:

 • manji rizik od neuspeha;
 • nudi se standardni kvalitet proizvoda kroz potvrđeni sistem poslovanja;
 • pomoć prilikom odabira lokacije kao i sva ostala poslovna i druga pomoć;
 • koristi od razvojnog programa davaoca franšize i konačno
 • zaštita od konkurencije.

Najveći nedostaci poslovanja u franšiznom sistemu za primaoce franšize su:
 • gubitak nezavisnosti,
 • potencijalno prevelika zavisnost od davaoca franšize,
 • neelastičnost franšiznog sistema,
 • očekivanje prevelikog prihoda i ostali primaoci franšize koji, ukoliko teritorijalna ekskluzivnost primaoca franšize nije dobro definisana, mogu predstavljati međusobnu konkurenciju.

Za neke primaoce franšize dodatni nedostatak predstavlja i neophodno neprestano usaglašavanje sa ugovorom i standardima koje propisuje davalac franšize i franšizni sistem, zatim finansijske obaveze prema davaocu franšize koje primalac mora plaćati bez obzira na finansijsko stanje .