Generalni prikaz franšizinga u Srbiji

 

Na porast značaja franšizinga za ekonomski razvoj uticala su tri podsticajna faktora: potreba za širenjem, nedostatak kapitala i potreba da se prevaziđe prostorna udaljenost. Franšizing u oblicima u kojima danas postoji razvio se u SAD, gde je tokom 50‐tih, 60‐tih i 70‐tih godina XX veka pokazao svoje najveće potencijale da utiče na razvoj jedne ekonomije. Međutim, pored pozitivnih efekata, bilo je na žalost i onih negativnih, oličenih u mnogobrojnim pokušajima lakog i brzog bogaćenja, prevarama i drugim kriminalnim radnjama, a sve u nastojanju da se iskoristi velika popularnost franšizinga u to vreme.
Zemlje Istočne Evrope franšizing ’’osvaja’’ krajem 80‐tih i početkom 90‐tih godina i to uglavnom ’’preko’’ restorana brze hrane. Danas se pojedine zemlje iz ovog dela Evrope mogu pohvaliti značajnim stepenom razvijenosti franšizinga, kao što su Mađarska i Rumunija.
Međunarodna asocijacija za franšizing ‐ IFA u SAD osnovana je 1960. godine, a u Evropi je 1972. godine osnovana Evropska franšizna asocijacija, koja danas okuplja 17 nacionalnih franšiznih asocijacija (federacija).
Sve do početka 80‐tih godina gotovo 90% ovakvog načina poslovanja bilo je vezano za severnoameričko tržište. Danas polovina franšiznih mreža ima svoja sediša u zemljama van SAD.


Kada je u pitanju Republika Srbija, razvoj usluga odvijao se u specifičnim uslovima i po mnogim pokazateljima nije pratio savremena kretanja. Kasnija očekivanja su se ispostavila kao realna. Naime, u procesu tranzicije, uslužne delatnosti u Srbiji dobile su dinamičniji razvoj u poređenju sa poljoprivredom i industrijom. Mesto i uloga uslužnog sektora u ekonomskom razvoju Srbije u tom smislu predstavljaju strateški značajno pitanje.
U kontekstu franšize i uopšte franšiznog poslovanja u Srbiji, preovlađujući stav većine građana ne deli istu naklonost mnjenja poput one u zapadnim zemljama, pa čak i onima u okruženju. Naime, većina ljudi ne razume šta je franšizni sistem poslovanja ili zna tek ponešto o njemu, ne razumevajući mogućnost franšiznog poslovanja kao vrste pomoći u razvoju srpske privrede. Isto tako, iako model franšizinga krupnim koracima ulazi u Srbiju, prednost ovog načina poslovanja u srpskim poslovnim krugovima i dalje nije na potrebnom nivou.
U tom smislu, popularizacija koncepta franšiznog poslovanja u Srbiji predstavlja jedan od ključnih aspekata bržeg ekonomskog razvoja srpske privrede i njenog uključivanja u svetske i evropske integrativne tokove i poboljšanja konkurentske pozicije domaće privrede. Svrha istraživanja i analize postojećeg franšiznog poslovanja u razvijenim zemljama, ogleda se u podizanju svesti o prednostima i potencijalnim mogućnostima franšiznog poslovanja u Srbiji, kao i unapređenju slobodnog preduzetništva kroz isticanje ključne uloge franšize u otvorenom poslovnom sistemu privrednih društava.

Izvor: Privredna komora Srbije